Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Planowana budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew cz. 3

Poniżej zamieszczamy list Komitetu Społecznego Żyrardów "Nie dla 2x400 kV" z dn. 29 kwietnia 2016 r. kierowany do Pana Minista Piotra Naimskiego, a dotyczący inwestycji budowy linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew.

Skarga mieszkańców miasta Żyrardów, Mszczonowa, gm. Wiskitki, gm. Pniewy, gm. Baranów

Przedstawiamy list z dn. 30 kwietnia 2016 r. mieszkańców m. Natalin kierowany do Pana Ministra Piotra Naimskiego - protest przeciwko planom budowy linii wysokiego napięcia 400kV Kozienice - Ołtarzew przez m. Natalin.

Protest mieszkańców m. Natalin z dn. 30.04.2016 r.

Zamieszczamy odpowiedź z dn. 25.04.2016 r. PSE S.A. na wspólne wystąpienie Pana Wójta Gminy Wiskitki, Burmistrza Mszczonowa, Prezydenta Miasta Żyrardowa, Wójta Gminy Pniewy oraz Stowarzyszenia "Mazury na Mazowszu".

Opowiedź PSE S.A. z dn. 25.04.2016 r.

Zamieszczamy pismo Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie usprawnienia procedur regulujących procesy przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji przesyłowych linii energetycznych, a przesłane do wiadomości przez Prezydenta Miasta Żyrardowa.

pismo RzPO z dn. 20.04.2016 r.

Poniżej zamieszczamy uwagi do analizy wielokryterialnej prof. Kraszewskiego wariantów przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV.

Uwagi do analizy prof. Kraszewskiego

Odpowiedź Wojewody Mazowieckiego na wystąpienie Burmistrzów, Wójtów i Burmistrza Miasta Żyrardowa

Pismo Wojewody z dnia 20 czerwca 2016 r. na wystąpienie Burmistrzów, Wójtów i Prezydenta Miasta Żyrardów

 Pismo PSE S.A. po spotkaniu 22 czerwca 2016 r. oraz załączniki - szkice przebiegu linii.

  Pismo przewodnie PSE z 23 czerwca 2016 r.

  Korytarz projektowanej linii 400 kV

  mapa

Załączamy notatkę służbową odnośnie ustaleń na spotkaniu z sołtysami w dniu 01.07.2016 r. w sprawie budowy linii 400 kV przez gm. Pniewy

Notatka służbowa