Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Planowana budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew cz. 2.

Planowana budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew cz. 2.

Korespondencja PSE S.A. jako odpowiedź na przekazanie dokumentów dot. sprzeciwu co do wariantu przebiegu linni 400 kV przez tereny gminy Pniewy.

  Odpowiedź PSE S.A. z dn. 01.12.2015 r.

Wystosone pismo z 02.12.2015 r. Wójtów i Burmistrzów do Ministra Energetyki.

  Pismo z dn. 02.12.2015 r. do Ministra Energetyki

Pismo PSE S.A. w opracowanych przez Wykonawcę inwestycji przy udziale Inwestora propozycji kryteriów ocenów w ramach analizy wielokryterialnej.

Pismo PSE S.A. w sprawie przygotowanych kryteriów

Pismo Społecznego komitetu Protestacyjnego przeciwko przebiegowi linii kozienice-Ołtarzew przez teren Gminy Pniewy do Pana Ministra Energetyki

Pismo z dn. 21 grudnia 2015 r. do Ministra Energetyki

 

Informujemy, że na stronie http://kozienice-oltarzew.eu/  można znaleźć szczegółówe informacje od inwestora PSE S.A.


Pismo PSE S.A. z dnia 12 lutego 2016 r.

Odpowiedź PSE z dn. 12.02.2016 r.

 

Pismo PSE S.A. z dnia 7 marca 2016 r. dotyczące współpracy  w sprawie budowy linni 400 kV Kozienice - Ołtarzew

Pismo PSE S.A. z dn. 07.03.2016 r. w sprawie współpracy

 

Odpowiedź Starosty Powiatu Grójeckiego, Starosty Powiatu Żyrardowskiego, Prezydenta Miasta Żyrartowa, Burmistrza Mszczonowa, Wójta Gminy Wiskitki, Wójta Gminy Baranów, Wójta Gminy Pniewy na pismo PSE S.A. z dnia 7 marca 2016 r.

Odpowiedź na pismo PSE S.A. z dn. 07.03.2016 r.


Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wystąpienie w sprawie budowy linni elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Ołtarzew.

Pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dn. 11.03.2016 r.

 

Poniżej zamieszczamy wystąpienie do Ministra Piotra Naimskiego oraz na demonstracji pod budynkiem Ministerstwa Energii, która odbyła się 26.04.2016 r.

Notka prasowa ze spotkania z Ministrem Piotrem Naimskim oraz demonstracji z dnia 26.04.2016r.

 

List otwarty do Pani Premier Beaty Szydło oraz Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego (kliknij)