Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Planowana budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew cz.1

Planowana budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew cz. 1.

Informujemy, że zgodnie z otrzymanymi informacjami wiadomości na temat ewentualnego, jednego z wielu wariantów przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Ołtarzew przebiegającej przez gm. Pniewy, można znaleźć pod adresem

http://www.forumdialogu.mazovia.pl/?a=forum (kliknij)

Jednocześnie zamieszczamy kopię pisma - sprzeciwu wysłanego do inwestora.

Załączamy e-mail opisujący prowadzone rozmowy na spotkaniach 10.06.2015 r. i 06.08.2015 r.

Sprzeciw odnośnie przebiegu wariantu linii przez gm. Pniewy

e-mail od przedstawiciela inwestora

Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów przeprowadzenia linii wysokiego napięcia przez teren Gminy Pniewy

Poniżej przedstawiamy pismo  z dn. 12.10.2015 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Ołtarzew - odpowiedź na nasze wystąpienie.

pismo Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dn. 12.10.2015 r.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź władz gminy Pniewy na pismo PSE. S.A. z dnia 12 października 2015 r.

Odpowiedź władz gminy Pniewy na pismo PSE S.A. z 12.10.2015 r

Propozycja przebiegu linii 400 kV przedstawiona przez Społeczny Komitet Protestacyjny przeciwko przebiegowi linii Kozienice - Ołtarzew przez teren Gminy Pniewy.

Wariant przebiegu linii 400kV wg.Społecznego Komitetu Protestacyjnego z dn. 12.10.2015 r.

Oto odpowiedź PSE S.A.  z dnia 21.10.2015 r. na wystąpienie gm. Pniewy z dnia 29.09.2015 r.

  Odpowiedź PSE S.A. z dn. 21.10.2015 r.

Korespondecja wspólna Wójta Gminy Pniewy i Rady Gminy Pniewy jako odpowiedź na pismo PSE S.A. z dn. 12.10.2015 r.

  Korespondencja z dn. 02.11.2015 r.

Wystąpienie Społecznego Komitetu Protestacyjnego przeciwko przebiegowi linii Kozienice - Ołtarzew przez teren Gminy Pniewy razem z Stowarzyszeniem "Razem dla Michrowa" w odpowiedzi na pisma Prezesa Zarządu PSE. S.A.

  Odpowiedź na pisma Prezesa Zarządu PSE S.A. z dn. 25.11.2015 r.

Odpowiedź PSE S.A. na wspólne wystąpienie Wójta Gminy Pniewy i Rady Gminy Pniewy z dn. 02.11.2015 r.

Odpowiedź PSE S.A. na wystąpienie z dn. 02.11.2015 r.