Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Poradnik interesanta - wzory wniosków

Poniżej pliki wniosków do pobrania

 1.   Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
 2.   Wniosek wydanie zgody na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej
 3. Wniosek CEIDG - 1
 4.   Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zezwolenie jednorazowe
 5.   Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 6.   Rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
 7.   Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 8.   Wniosek na o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 9.   Wniosek zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
 10.   Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 11.   WNIOSEK o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 12.   Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 13.   Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
 14.   Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia wersja papierowa.pdf
 15.   Wniosek o nadanie pesel.pdf
 16.   Wniosek o wydanie dowodu osobistego wersja aktualna.pdf
 17.   Wniosek zaswiadczenie o zameldowaniu.pdf
 18.   Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszkańcow oraz rejestru pesel.pdf
 19.   Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf
 20.   Zgłoszenie zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym.pdf
 21.   Zgłoszenie pobytu czasowego
 22.   Zgłoszenie pobytu stałego
 23.   Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granice RP
 24.   Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 25.   Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 26.   Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego