Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

O gminie

Gmina Pniewy leży w południowej części Równiny Mazowieckiej. W podziale administracyjnym Polski Gmina Pniewy znajduje się w środkowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Jest jedną z 10 gmin wchodzących w skład powiatu grójeckiego i sąsiaduje z gminami:

  • Grójec, Belsk Duży, Błędów (powiat grójecki),
  • Mszczonów (powiat żyrardowski),
  • Żabia Wola (powiat Grodzisk Mazowiecki), 
  • Tarczyn (powiat piaseczyński).

Gmina Pniewy to obszar położony w odległości 40 km od Warszawy. Połączenie gminy z zewnętrznym układem komunikacyjnym stanowi droga krajowa nr 50. 

 W skład gminy wchodzi 38 sołectw oraz 41 wsi.

 Powierzchnia gminy wynosi 102.5 km² i ma typowo sadowniczy charakter.

Ze względu na brak uciążliwego przemysłu gmina należy do regionów czystych ekologicznie, dowodem tego jest przepływająca przez gminę rzeka Jeziorka, która jest jedną z najczystszych rzek w Polsce. Na rzece w miejscowości Osieczek usytuowany jest zbiornik retencyjny, który jest główną atrakcją turystyczną Gminy, stanowi on zaplecze dla bazy turystyczno-wypoczynkowej. Posiadamy również inne tereny pod budownictwo rekreacyjno-letniskowe.

Na terenie Gminy Pniewy znajdują się 4 Publiczne Szkoły Podstawowe - w Ciechlinie, Karolewie, Kruszewie i w Jeziorze. Utworzono również Publiczne Gimnazjum w Kruszewie.

Od 1 września 2009 r. działają na terenie Gminy Małe Punkty Przedszkolne przy wszystkich  szkołach podstawowych.

W Pniewach obok Urzędu Gminy znajduje się Poczta, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej, a w samym Urzędzie Posterunek Policji, Straż Gminna, Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Grójcu, Gminna Biblioteka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W miejscowości Przęsławice znajduje się Bank Spółdzielczy.

W miejscowości Jeziórka położony jest stary zabytkowy  Kościół rzymsko – katolicki  wzniesiony w 1925 roku.

Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki wpisane do Rejestru Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków.

Gmina Pniewy to środowisko naturalne, o które dbają mieszkańcy. Gmina jest przyjazna środowisku dlatego posiada oczyszczalnie przy szkołach oraz budynku gminy i PZOZ. W latach 2005-2007 wybudowano 49 przydomowych oczyszczalni w miejscowościach położonych wzdłuż rzeki Jeziorka.

Przez gminę przepływa rzeka Jeziorka, która wraz ze swymi dopływami łączy się
z obszarami Puszczy Bolimowskiej i Puszczy Pilickiej oraz Doliną Środkowej Wisły.

W gminie istnieje gęsta i dobrze wykształcona sieć rzeczna III klasy czystości. Kompleksy leśne na terenie gminy zlokalizowane są w sołectwach: Natalin oraz Wiatrowiec i Ciechlin na granicy wododziałów Pilicy i Bzury. 

Na terenie Gminy Pniewy działa 5 Ochotniczych Straży Pożarnych - w Kruszewie, w Koniach, w Przęsławicach, w Wilczorudzie oraz w Ciechlinie.

Na terenie Gminy znajdują się dwa budynki, które pełnią funkcję spotkań i integracji mieszkańców. Domy Ludowe mieszczą się we wsiach Konie i Michrów. Wkrótce powstanie również takie miejsce w Wilczorudzie Parcela.

W miejscowości Michrów zlokalizowana jest firma Pepsi Źródło Pniewy Spółka z .o.o., która jest miejscem pracy dla wielu mieszkańców Gminy, produkcja odbywa się na bazie miejscowych wód oligoceńskich.

Ze względu na położenie oraz infrastrukturę istnieją dogodne warunki do rozwoju nowych form działalności gospodarczej. Oczekujemy na inwestorów przede wszystkim w kierunku przetwórstwa owoców i warzyw jako surowca miejscowego oraz innych nieszkodliwych dla środowiska.