Obiekty wpisane do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego

{