Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Gminna ewidencja zabytków

 

Gminny program opieki nad zabytkami 

pdf.jpg


Obiekty wpisane do rejestru zabytków byłego

województwa radomskiegoObiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków