Aktualności

23 sierpnia 2019 15:02 | Aktualności

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2019 13:44 | Aktualności

Wizyta w Kuratorium Oświaty w Warszawie

W dniu 23 sierpnia 2019r. Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak odbył spotkanie z Panią Aurelią Michałowską Mazowieckim Kuratorem Oświaty. Rozmowy dotyczyły funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Pniewy i ewentualnych możliwości dofinansowania inwestycji w naszych szkołach. Planowane...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2019 13:25 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 28 sierpnia 2019 roku (środa) o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Wyrażenie...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2019 12:53 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 28 sierpnia 2019 (środa) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ocena stanu przygotowania...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2019 12:24 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 800 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ocena stanu przygotowania szkół z ternu gminy...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2019 15:31 | Aktualności

Gmina Pniewy ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój Rynku Pracy, Poddzi

czytaj więcej »

09 sierpnia 2019 15:23 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 14 sierpnia 2019 (środa) o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Dowóz uczniów...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2019 15:00 | Aktualności

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Pniewy

W dniu 9 sierpnia br. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Pniewy. Została ona zwołana na wniosek Wójta Gminy Pniewy Ireneusza Szymczaka w związku z koniecznością zwiększenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Grójcu. Rada Gminy Pniewy przegłosowała uchwałę o zwiększeniu...

czytaj więcej »