Przetargi

04 września 2014 07:48 | Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Pniewy - równiarki Volvo BM VHK 310

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Pniewy Wójt Gminy Pniewy ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami...

czytaj więcej »

28 lipca 2014 12:08 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.15.2014. Nazwa zadania: Budowa placu zabaw z wyposażeniem w ramach dostaw pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.1 pt. Gmina Pniewy rozwija usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz. 2

Pniewy, 2014-07-25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.15.2014. Nazwa zadania: Budowa placu zabaw z wyposażeniem w ramach dostaw pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych...

czytaj więcej »

27 czerwca 2014 12:28 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.1 pt. Gmina Pniewy rozwija usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz. 2.

Pniewy, 2014-06-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego...

czytaj więcej »

26 czerwca 2014 13:20 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.14.2014. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pniewy

Pniewy, 2014-06-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.14.2014. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

czytaj więcej »

03 czerwca 2014 11:47 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2014. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów

Pniewy, 2014-06-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2014. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych...

czytaj więcej »

28 maja 2014 15:25 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In. 271.12.2014. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy

Pniewy, 2014-05-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In. 271.12.2014. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40...

czytaj więcej »

09 maja 2014 12:41 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.1 pt. Gmina Pniewy rozwija usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz. 2.

Pniewy, 2014-05-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego...

czytaj więcej »

06 maja 2014 10:40 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.1 pt. Gmina Pniewy rozwija usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz. 1

Pniewy, 2014-05-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego...

czytaj więcej »

28 kwietnia 2014 17:18 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.06.2014. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy

Pniewy, 2014-04-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.06.2014. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2014 13:32 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.1 pt. Gmina Pniewy rozwija usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz. 1

Pniewy, 2014-04-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego...

czytaj więcej »