Przetargi

28 maja 2014 15:25 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In. 271.12.2014. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy

Pniewy, 2014-05-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In. 271.12.2014. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40...

czytaj więcej »

09 maja 2014 12:41 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.1 pt. Gmina Pniewy rozwija usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz. 2.

Pniewy, 2014-05-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego...

czytaj więcej »

06 maja 2014 10:40 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.1 pt. Gmina Pniewy rozwija usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz. 1

Pniewy, 2014-05-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego...

czytaj więcej »

28 kwietnia 2014 17:18 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.06.2014. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy

Pniewy, 2014-04-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.06.2014. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2014 13:32 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.1 pt. Gmina Pniewy rozwija usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz. 1

Pniewy, 2014-04-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego...

czytaj więcej »

12 marca 2014 10:06 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.02.2014. Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w Załężu Dużym.

Pniewy, 2014-03-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.02.2014. Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w Załężu Dużym. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

czytaj więcej »

26 lutego 2014 13:23 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.05.2014. Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych - położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy w miejscowości Karolew, Aleksandrów, Załęże Duże.

Pniewy, 2014-02-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.05.2014. Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych - położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy w...

czytaj więcej »

13 lutego 2014 14:46 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2014. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drogach gminnych

Pniewy, 2014-02-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2014. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drogach gminnych Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy...

czytaj więcej »

06 lutego 2014 15:15 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2014. Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych - położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy w miejscowości Karolew, Aleksandrów, Załęże Duże.

Pniewy, 2014-02-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2014. Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych - położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy w...

czytaj więcej »

10 stycznia 2014 13:15 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.01.2014. Nazwa zadania: Dostawa spoiwa drogowego na wzmocnienie podłoży nawierzchni istniejących dróg gruntowych w gminie Pniewy.

Pniewy, 2014-01-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.01.2014. Nazwa zadania: Dostawa spoiwa drogowego na wzmocnienie podłoży nawierzchni istniejących dróg gruntowych w gminie Pniewy. Działając na podstawie...

czytaj więcej »