Przetargi

04 listopada 2016 14:49 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2016. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

Pniewy, 2016-11-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2016. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

czytaj więcej »

18 lipca 2016 10:53 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: w obrębie Jeziora gm. Pniewy: Nieruchomość niezabudowana, nr ewidencyjny 227 o pow. 0,19 ha, w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem: Ls V (lasy) Cena...

czytaj więcej »

13 lipca 2016 15:15 | Przetargi

Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów.

Pniewy, 2016-07-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.06.2016. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych...

czytaj więcej »

07 lipca 2016 13:55 | Przetargi

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.05.2016 Pniewy, ………………………. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »

01 lipca 2016 08:55 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2016. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

Pniewy, 2016-06-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2016. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia...

czytaj więcej »

17 maja 2016 09:38 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert - Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni emulsyjno-grysowej i asfaltowej.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: Dr.7212.18.2016 ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »

10 maja 2016 10:35 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2016. Nazwa zadania: : Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy

Pniewy, 2016-05-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2016. Nazwa zadania: : Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

czytaj więcej »

31 marca 2016 14:01 | Przetargi

Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy

Pniewy, 2016-03-31 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.02.2016. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1...

czytaj więcej »

08 stycznia 2016 09:31 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert - Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.2.2016 Pniewy, 07.01.2016r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »

10 grudnia 2015 15:24 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2016 r.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.7013.105.2015 Pniewy, 10.12.2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy...

czytaj więcej »