Przetargi

07 maja 2018 17:41 | Przetargi

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni emulsyjno-grysowej i asfaltowej.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.4.2018 Pniewy, 07.05.2018r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »

27 kwietnia 2018 11:31 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze.

Pniewy, 2018-04-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2018 07:49 | Przetargi

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Os.6230.1.2018, nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2018”

R.Oś.6230.1.2018 Pniewy, 05.04.2018 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn....

czytaj więcej »

27 marca 2018 11:40 | Przetargi

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2018”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Pniewy, 27.03.2018 r. Znak sprawy: R.Oś.6230.1.2018 ……………. ……………. ……………. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału...

czytaj więcej »

06 lutego 2018 14:42 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2018. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej na drogach w gm. Pniewy

Pniewy, 2018-02-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2018. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej na drogach w gm. Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

czytaj więcej »

21 grudnia 2017 14:12 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na na: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2018 r.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.12.2017 Pniewy, 21.12.2017 r. ………………………………… ………………………………… ………………………………… ...

czytaj więcej »

15 grudnia 2017 13:44 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na: Dostawę paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2018 r.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: Fn.2601.1.2017 Pniewy, 15.12.2017r. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………. ...

czytaj więcej »

15 grudnia 2017 09:35 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na: „Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6232.12.2017 Pniewy, dnia 14.12.2017 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »

15 grudnia 2017 09:29 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na: „Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6232.11.2017 Pniewy, dnia 14.12.2017 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »