Komunikaty

12 maja 2017 15:15 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

In.271.3.2017

Pniewy, 2017-05-12

 

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
1 738 066,93 zł

 

W terminie do dnia 2017-05-12 złożono następujące oferty:

 

 

Złożone oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   3

Cena netto:                   149 989,90 zł

Cena brutto:                  184 487,58 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   4

Cena netto:                   170 000,58 zł

Cena brutto:                  209 100,71 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   6

Cena netto:                   161 460,92 zł

Cena brutto:                  198 596,93 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   7

Cena netto:                   112 635,73 zł

Cena brutto:                  138 541,95 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   9

Cena netto:                   181 475,00 zł

Cena brutto:                  223 214,25 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   11

Cena netto:                   39 394,25 zł

Cena brutto:                  48 454,68 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:              "BUDROMEX RADOM" Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   1

Cena netto:                   215 936,72 zł

Cena brutto:                  265 602,16 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:              "BUDROMEX RADOM" Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   2

Cena netto:                   38 869,33 zł

Cena brutto:                  47 809,27 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          9

Nazwa wykonawcy:              "BUDROMEX RADOM" Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   3

Cena netto:                   126 199,17 zł

Cena brutto:                  155 224,97 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          10

Nazwa wykonawcy:              "BUDROMEX RADOM" Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   4

Cena netto:                   149 355,20 zł

Cena brutto:                  183 706,89 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          11

Nazwa wykonawcy:              "BUDROMEX RADOM" Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   5

Cena netto:                   187 312,68 zł

Cena brutto:                  230 394,60 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          12

Nazwa wykonawcy:              "BUDROMEX RADOM" Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   6

Cena netto:                   141 475,27 zł

Cena brutto:                  174 014,58 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          13

Nazwa wykonawcy:              "BUDROMEX RADOM" Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   7

Cena netto:                   97 767,46 zł

Cena brutto:                  120 253,98 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          14

Nazwa wykonawcy:              "BUDROMEX RADOM" Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   8

Cena netto:                   173 353,35 zł

Cena brutto:                  213 224,62 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          15

Nazwa wykonawcy:              "BUDROMEX RADOM" Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   9

Cena netto:                   158 984,00 zł

Cena brutto:                  195 550,32 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          16

Nazwa wykonawcy:              "BUDROMEX RADOM" Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   10

Cena netto:                   91 088,87 zł

Cena brutto:                  112 039,31 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          17

Nazwa wykonawcy:              "BUDROMEX RADOM" Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   11

Cena netto:                   32 747,82 zł

Cena brutto:                  40 279,82 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesław Nasiłowski
Wójt Gminy Pniewy

Przeczytano: 336 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry