Komunikaty

28 stycznia 2015 15:02 | Komunikaty

Wójt Gminy Pniewy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015 Wójta Gminy Pniewy z dnia 28 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

czytaj więcej »

28 stycznia 2015 14:10 | Komunikaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy

Pniewy, dnia 28.01.2015r. Informacja Zgodnie z dokumentacją podstawowych czynności dotyczących zapytania ofertowego z dnia 19.01.2015r. - sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy informuję, że najkorzystniejszą ofertę zaproponowała...

czytaj więcej »

12 stycznia 2015 12:39 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.18.2014. Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy

In.271.18.2014 Pniewy, 2015-01-07 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.18.2014. Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy 1. Działając na podstawie...

czytaj więcej »

09 grudnia 2014 14:44 | Komunikaty

Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2015 roku.

Pniewy, dnia 09.12.2014r. Informacja Zgodnie z dokumentacją podstawowych czynności dotyczących zapytania ofertowego z dnia 08.12.2014r. - dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2015 roku informuję, że najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Michał Koza Paliwa Ciekłe, Pniewy 4A,...

czytaj więcej »

25 listopada 2014 12:04 | Komunikaty

Obwieszczenie

Pniewy, dnia 25.11.2014r. R.Oś.6220.2.2014 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 267 ze zm. )...

czytaj więcej »

21 listopada 2014 12:01 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2014. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

In.271.17.2014 Pniewy, 2014-11-21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2014. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92 ust....

czytaj więcej »

22 października 2014 13:21 | Komunikaty

Informacja o unieważnieniu przetargu na sprzedaż równiarki drogowej marki volvo

Pniewy, dnia 22.10.2014r. Informacja Zgodnie z protokołem z otwarcia ofert z dnia 22.10.2014r. dotyczącego sprzedaży Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083 z uwagi na fakt iż nie została złożona żadna oferta uznaje się przetarg za nieważny. Wiesław Nasiłowski Wójt...

czytaj więcej »

08 października 2014 14:59 | Komunikaty

Informacja o zbyciu równiarki drogowej marki volvo.

Pniewy, dn. 08.10.2014r. Informacja Urząd Gminy Pniewy, informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Pniewy: Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083.

czytaj więcej »