Komunikaty

05 maja 2014 14:22 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.1 pt. Gmina Pniewy rozwija usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz. 1

In.271.07.2014 Pniewy, 2014-05-05 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy...

czytaj więcej »

08 kwietnia 2014 12:47 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pniewy, dn. 08.04.2014r. GG.6845.1.14 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Pniewy informuje, że w dniu 08 kwietnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej...

czytaj więcej »

08 kwietnia 2014 09:39 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.02.2014. Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w Załężu Dużym.

In.271.02.2014 Pniewy, 2014-04-07 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.02.2014. Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w Załężu Dużym. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1)...

czytaj więcej »

04 kwietnia 2014 12:00 | Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: Or. 2431.6.2014 Pniewy,04.04.2014 Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie świadczeń zdrowotnych tj. profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami. I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem...

czytaj więcej »

31 marca 2014 14:22 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pniewy, dn. 31.03.2014r. GG.6840.1.14 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Pniewy informuje, że w dniu 31 marca 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność...

czytaj więcej »

19 marca 2014 07:54 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2014. Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych - położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy w miejscowości Karolew, Aleksandrów, Załęże Duże

In.271.05.2014 Pniewy, 2014-03-18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2014. Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych - położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej...

czytaj więcej »

13 marca 2014 09:37 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2014. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drogach gminnych

In.271.04.2014 Pniewy, 2014-03-12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2014. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drogach gminnych 1....

czytaj więcej »

10 marca 2014 13:56 | Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie świadczeń zdrowotnych tj. profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami. I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług z zakresu...

czytaj więcej »

26 lutego 2014 11:09 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2014. Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych - położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy w miejscowości Karolew, Aleksandrów, Załęże Duże

In.271.03.2014 Pniewy, 2014-02-26 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2014. Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych - położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej...

czytaj więcej »