Komunikaty

14 lipca 2015 09:41 | Komunikaty

Informacja

Pniewy, dn. 14.07.2015r. Informacja Urząd Gminy Pniewy, informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Pniewy: Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083. Wiesław Nasiłowski Wójt Gminy Pniewy

czytaj więcej »

12 czerwca 2015 14:32 | Komunikaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Sporządzenia/uaktualnienia gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z kartami gminnej ewidencji zabytków Gminy Pniewy”

Informacja Zgodnie z dokumentacją podstawowych czynności dotyczących zapytania ofertowego z dnia 01.06.2015r. – „Sporządzenia/uaktualnienia gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z kartami gminnej ewidencji zabytków Gminy Pniewy” informuję, że najkorzystniejszą ofertę...

czytaj więcej »

03 czerwca 2015 11:14 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

In.271.03.2015 Pniewy, 2015-06-01 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy 1. Działając...

czytaj więcej »

26 maja 2015 14:40 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.02.2015. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy

In.271.02.2015 Pniewy, 2015-05-14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.02.2015. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92 ust....

czytaj więcej »

26 maja 2015 14:22 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.01.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej 160912W, dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kruszew-Kruszewek w miejscowości Kruszew i drogi gminnej 160901W , dojazdowej do gruntów rolnych relacji Michrów-Kocerany w miejscowości Michrów

In.271.01.2015 Pniewy, 2015-03-31 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.01.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej 160912W, dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kruszew-Kruszewek...

czytaj więcej »