Komunikaty

29 września 2014 17:12 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających.

.Oś. 6220.2.14 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających. Na podstawie art. 74 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

27 sierpnia 2014 13:34 | Komunikaty

Informacja-zbycie równiarki

Pniewy, dn. 27.08.2014r. Informacja Urząd Gminy Pniewy, informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Pniewy: Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083.

czytaj więcej »

18 sierpnia 2014 16:15 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.15.2014. Nazwa zadania: Budowa placu zabaw z wyposażeniem w ramach dostaw pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.1 pt. Gmina Pniewy rozwija usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz. 2

In.271.15.2014 Pniewy, 2014-08-18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.15.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia cz. 2 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1...

czytaj więcej »

25 lipca 2014 14:30 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.14.2014. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pniewy

In.271.14.2014 Pniewy, 2014-07-24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.14.2014. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt....

czytaj więcej »

21 lipca 2014 17:45 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia cz. 2

In.271.11.2014 Pniewy, 2014-07-21 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia cz. 2 Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy...

czytaj więcej »

18 czerwca 2014 09:30 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2014. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów.

In.271.13.2014 Pniewy, 2014-06-16 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2014. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie...

czytaj więcej »

18 czerwca 2014 09:19 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In. 271.12.2014. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy

In. 271.12.2014 Pniewy, 2014-06-11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In. 271.12.2014. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy...

czytaj więcej »

22 maja 2014 11:16 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.06.2014. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy

In.271.06.2014 Pniewy, 2014-05-15 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.06.2014. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy ...

czytaj więcej »

20 maja 2014 12:17 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia cz. 2

In.271.09.2014 Pniewy, 2014-05-20 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia cz. 2 Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy...

czytaj więcej »

14 maja 2014 13:01 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pniewy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.1 pt. Gmina Pniewy rozwija usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym cz. 1

In.271.07.2014 Pniewy, 2014-05-14 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2014. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy...

czytaj więcej »