Komunikaty

03 czerwca 2015 11:14 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

In.271.03.2015 Pniewy, 2015-06-01 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy 1. Działając...

czytaj więcej »

26 maja 2015 14:40 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.02.2015. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy

In.271.02.2015 Pniewy, 2015-05-14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.02.2015. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92 ust....

czytaj więcej »

26 maja 2015 14:22 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.01.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej 160912W, dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kruszew-Kruszewek w miejscowości Kruszew i drogi gminnej 160901W , dojazdowej do gruntów rolnych relacji Michrów-Kocerany w miejscowości Michrów

In.271.01.2015 Pniewy, 2015-03-31 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.01.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej 160912W, dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kruszew-Kruszewek...

czytaj więcej »

28 stycznia 2015 15:02 | Komunikaty

Wójt Gminy Pniewy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015 Wójta Gminy Pniewy z dnia 28 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

czytaj więcej »

28 stycznia 2015 14:10 | Komunikaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy

Pniewy, dnia 28.01.2015r. Informacja Zgodnie z dokumentacją podstawowych czynności dotyczących zapytania ofertowego z dnia 19.01.2015r. - sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy informuję, że najkorzystniejszą ofertę zaproponowała...

czytaj więcej »