Komunikaty

15 października 2015 11:03 | Komunikaty

Informacja o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek nr 227, 256 i 303 w miejscowości Jeziora.

Pniewy, dnia 15 października 2015 r. GG.6840.1.2015 Ogłoszenie Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku...

czytaj więcej »

10 września 2015 14:57 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełniniem podbudowy na drodze w kierunku od trasy 50 do Jeziory (Śreniawa).

In.271.09.2015 Pniewy, 2015-09-09 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełniniem podbudowy na drodze w kierunku od trasy 50...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2015 14:35 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2015. Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na drodze w miejscowości Kocerany, Dąbrówka Daszew, Kolonia Przęsławice, Cychry, Wilczoruda, Kruszew - Wola Pniewska.

In.271.08.2015 Pniewy, 2015-08-21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2015. Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na drodze...

czytaj więcej »

14 sierpnia 2015 08:05 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Wilczoruda Parcela i Michrów Stefów.

In.271.07.2015 Pniewy, 2015-08-13 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości...

czytaj więcej »

10 sierpnia 2015 12:07 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.05.2015. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów

In.271.05.2015 Pniewy, 2015-07-22 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.05.2015. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie...

czytaj więcej »

30 lipca 2015 12:19 | Komunikaty

INFORMACJA

Zgodnie z protokołem z otwarcia ofert z dnia 29.07.2015 r. dotyczącego sprzedaży Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083 z uwagi na fakt, iż nie została złożona żadna ważna oferta uznaje się przetarg za nieważny. Wiesław Nasiłowski Wójt Gminy Pniewy ...

czytaj więcej »

21 lipca 2015 08:54 | Komunikaty

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) Wójt Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 21 lipca 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2015 r. zostaje wywieszony wykaz nieruchomości...

czytaj więcej »