Komunikaty

20 lipca 2016 14:50 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O STWIERDZONYCH OMYŁKACH dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2016. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

In.271.04.2016 Pniewy, 2016-07-20 F.H.U. "BRUK-BUD" Piotr Skoczek ul. Kraszewskiego 2A 05-400, Otwock ZAWIADOMIENIE O STWIERDZONYCH OMYŁKACH dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2016. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej...

czytaj więcej »

09 czerwca 2016 08:21 | Komunikaty

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) Wójt Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 09 czerwca 2016 r. do dnia...

czytaj więcej »

30 maja 2016 15:27 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2016. Nazwa zadania: : Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy

In.271.03.2016 Pniewy, 2016-05-30 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2016. Nazwa zadania: : Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92...

czytaj więcej »

30 maja 2016 15:20 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.02.2016. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy

In.271.02.2016 Pniewy, 2016-05-24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.02.2016. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy ...

czytaj więcej »

16 maja 2016 12:40 | Komunikaty

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu informuje ...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu informuje , że zgodnie z Art. 66 , Art.62 Ust. 1 pkt . 1 , Art. 63 Ust 1 pkt 12 , Art. . 64 Ust. 1 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2010r. nr 136, poz. 914 ze zm.) podmioty działające...

czytaj więcej »

31 grudnia 2015 08:26 | Komunikaty

informacja

Pniewy, dnia 30.12.2015r. Informacja Zgodnie z dokumentacją podstawowych czynności dotyczących zapytania ofertowego - dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2016 roku informuję, że najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Stacja Paliw „APOLLO” Zygmunt Frączak, Pniewy...

czytaj więcej »

31 grudnia 2015 08:13 | Komunikaty

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

czytaj więcej »

23 listopada 2015 11:00 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2015. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy.

In.271.10.2015 Pniewy, 2015-11-06 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2015. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy. 1. Działając na podstawie art. 92 ust....

czytaj więcej »