Komunikaty

24 stycznia 2017 14:38 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.6233.6.2016, nazwa zadania: Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2017.

R.Oś.6233.6.2016 Pniewy, 03.01.2017 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn....

czytaj więcej »

24 stycznia 2017 14:37 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.6140.18.2017, nazwa zadania: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy oraz zapewnienie im opieki w roku 2017.

R.Oś.6140.18.2016 Pniewy, 03.01.2017 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn....

czytaj więcej »

23 stycznia 2017 16:09 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU

R.Oś.6230.1.2017 (19) Pniewy, 20.01.2017 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn....

czytaj więcej »

30 grudnia 2016 13:06 | Komunikaty

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na dostawę paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2017 roku

Pniewy, dnia 30.12.2016r. Informacja Zgodnie z dokumentacją podstawowych czynności dotyczących zapytania ofertowego - dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2017 roku informuję, że najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Michał Koza, Paliwa Ciekłe Pniewy 4A, 05-652 Pniewy. ...

czytaj więcej »

28 grudnia 2016 12:22 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.10.2016, nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby urzędu gminy Pniewy.

In.271.10.2016 Pniewy, 2016-12-27 Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) określonego...

czytaj więcej »

28 grudnia 2016 12:21 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.9.2016, nazwa zadania: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2017 r.

In.271.9.2016 Pniewy, 2016-12-27 Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) określonego...

czytaj więcej »

28 grudnia 2016 12:17 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.7013.59.2016, nazwa zadania: Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Pniewy.

In.7013.59.2016 Pniewy, 2016-12-20 Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) określonego...

czytaj więcej »

19 grudnia 2016 12:43 | Komunikaty

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.7013.50.2016, nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby urzędu gminy Pniewy.

In.7013.50.2016 Pniewy, 2016-12-19 Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm)...

czytaj więcej »

15 grudnia 2016 12:33 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.08.2016, nazwa zadania: Budowa placu zabaw z wyposażeniem przy PSP w Jeziorze.

In.271.08.2016 Pniewy, 2016-12-15 Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) określonego...

czytaj więcej »