Komunikaty

23 sierpnia 2016 13:04 | Komunikaty

Ogłoszenie

Pniewy, 23.08.2016 r. GG.6840.3.2016 Ogłoszenie Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1774) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2016 15:34 | Komunikaty

Ogłoszenie

Pniewy, 22.08.2016 r. GG.6840.2.2016 Ogłoszenie Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1774) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2016 15:28 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pniewy, dn. 22.08.2016 GG.6840.1.2016 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Pniewy Zarządzeniem nr 26/2016 z dnia 05.08.2016r. informuje, że w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2016 12:47 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2016. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy.

In.271.04.2016 Pniewy, 2016-08-04 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2016. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy. 1. Działając...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2016 14:53 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O STWIERDZONYCH OMYŁKACH dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2016. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

In.271.04.2016 Pniewy, 2016-08-03 BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła ul. Wolanowska 228 26-600, Radom ZAWIADOMIENIE O STWIERDZONYCH OMYŁKACH dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2016. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 14:49 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.06.2016. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów

In.271.06.2016 Pniewy, 2016-07-26 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.06.2016. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie...

czytaj więcej »

20 lipca 2016 14:50 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O STWIERDZONYCH OMYŁKACH dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2016. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

In.271.04.2016 Pniewy, 2016-07-20 F.H.U. "BRUK-BUD" Piotr Skoczek ul. Kraszewskiego 2A 05-400, Otwock ZAWIADOMIENIE O STWIERDZONYCH OMYŁKACH dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.04.2016. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej...

czytaj więcej »

09 czerwca 2016 08:21 | Komunikaty

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) Wójt Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 09 czerwca 2016 r. do dnia...

czytaj więcej »