Aktualności

27 czerwca 2017 08:25 | Aktualności

Wielki sukces dzieci z Gminy Pniewy - rozstrzygnięcie konkursu „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

 

Tradycją lat ubiegłych  Gmina Pniewy przystąpiła do VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki chemiczne to nie zabawa”, który organizowany jest przez Oddział Regionalny KRUS Warszawa. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych.

Udział w konkursie deklarowały szkoły z terenów wiejskich . Na terenie działania Placówki Terenowej w Grójcu do konkursu przystąpiło 30 szkół ze wszystkich gmin. Prace konkursowe oceniano w dwóch grupach wiekowych. Grupa I- klasy 0-3, natomiast grupa II -klasy 4-6. Z powiatu grójeckiego do konkursu przystąpiło w grupie I – 182 uczniów, natomiast w grupie II -176 uczniów.

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci podzielony był na trzy etapy : powiatowy, wojewódzki i krajowy. Na każdym etapie dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Na terenie Gminy Pniewy konkurs rozpoczął I etap na szczeblu gminnym, do którego zgłosiły się szkoły z Ciechlina, Karolewa i Kruszewa.  Napłynęło 31 prac wykonanych przez dzieci, wśród nich komisja w składzie: Monika Solarska-Głębocka – Kierownik Biblioteki w Pniewach, Renata Wojtczak- Przedstawiciel UG Pniewy oraz Tomasz Warzyniak -Przedstawiciel KRUS Grójec wybrali następujące prace:

I kategoria wiekowa (kl. 0-3)

I miejsce – Agnieszka Wacyk – klasa II – PSP Ciechlin,

II miejsce – Mateusz Skuza – klasa II – PSP Karolew,

III miejsce – Dawid Farjaszewski – klasa III – PSP Karolew,

Wyróżnienia:

Agata Wojtczak – klasa I – PSP Ciechlin,

Alicja Łukasiak – klasa II – PSP Ciechlin.

 

II kategoria wiekowa (kl. 4-6)

I miejsce – Oskar Jarkiewicz – klasa VI – PSP Karolew,

II miejsce – Patrycja Skuza – klasa II – PSP Karolew,

III miejsce – Mateusz Ostrowski – klasa – PSP Kruszew,

Wyróżnienia:

Mikołaj Wojtczak – klasa IV – PSP Ciechlin.

 

W dniu 20.04.2017 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu powołana komisja konkursowa w składzie : Małgorzata Szymańczak – przewodnicząca – Kierownik PT w Grójcu, Wojciech Wojtczak – członek – przedstawiciel Zarządu Rady Powiatu w Grójcu, Paweł Kaczorowski – członek – przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy – Oddział w Radomiu i Tomasz Wawrzyniak – członek – specjalista ds. prewencji PT w Grójcu oceniła prace konkursowe. Następnie ogłoszono wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych :

 

W kategorii I – klasy 0-3 laureatami zostali

I miejsce – Alicja Łukasiak – klasa II – PSP Ciechlin

II miejsce – Aleksandra Nadrowska – klasa II – PSP Lesznowola

III miejsce – Lena Koperska – klasa II – PSP – Drwalew

 

Ponadto wyróżniono prace wykonane przez : Martyna Ptasińska klasa II – PSP Goszczyn, Agnieszka Wacyk – klasa II – PSP – Ciechlin i Jakub Chochlewicz – klasa III – PSP Nowe Miasto

 

W kategorii II – klasy 4-6- laureatami zostali:

I miejsce – Oskar Jarkiewicz – klasa VI – PSP Karolew

II miejsce – Natalia Mościcka – klasa V- PSP – Drwalew

III miejsce – Patrycja Skuza – Klasa VI – PSP Karolew

 

Ponadto wyróżniono prace wykonane przez : Aleksandra Dębowska – klasa VI – PSP Lipie, Justyna Czapska – klasa VI a – PSP Belsk Duży i Kalina Tul – klasa V- PSP – Lesznowola.

 

 Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów etapów gminnych i etapu  powiatowego odbyło się podczas apeli szkolnych i w czasie uroczystości gminnych. W dniu 24.06.2017 r w trakcie trwania imprezy Noc Świętojańska w Osieczku wręczono nagrody za etap gminny i powiatowy z terenu gminy Pniewy. Dwie prace w kategorii I ( klasy 0-3): I miejsce zajęła praca wykonana przez Alicję Łukasiak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciechlinie, w kategorii II ( klasy IV – VI ) praca wykonana przez Oskara Jarkiewicza z Publicznej Szkoły Podstawowej w Karolewie. Najlepsze prace z etapu gminnego zostały przekazane na etap wojewódzki.

 W dniu 25.04.2017 r powołana wojewódzka  komisja konkursowa oceniła nadesłane prace.  Praca wykonana przez Alicję Łukasiak zajęła III miejsce, a praca wykonana przez Oskara Jarkiewicza zajęła I miejsce na etapie wojewódzkim. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 22.06.2017 r w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Najlepsze prace zostały przekazane na etap krajowy.

W dniu 12.05. powołana  komisja na etapie krajowym oceniła nadesłane prace plastyczne. Praca wykonana prze Alicję Łukasiak  uczennicę II klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie otrzymała specjalną nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty, natomiast praca wykonana przez Oskara Jarkiewicza ucznia VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Maksymiliana Kolbego w Karolewie zdobyła wyróżnienie w II grupie wiekowej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 14.06.2017 r. w sali kolumnowej Sejmu RP.

Za udział  w konkursie  wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

 

 

 

 

 

Przeczytano: 573 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: