Aktualności

18 maja 2017 13:33 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Z A P R O S Z E N I E

Pniewy, dnia 18.05.2017 r.

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

26 maja  2017 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

5.1  Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2017.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 513 razy.| Wydrukuj|Do góry