Aktualności

21 kwietnia 2017 08:07 | Aktualności

USUWANIE AZBESTU Z TERENU NASZEJ GMINY W ROKU 2017

Z przyjemnością informujemy, że w bieżącym roku, odbiór płyt azbestowych od mieszkańców naszej gminy, którzy złożyli stosowny wniosek do tut. urzędu, odbywać się będzie przy współudziale pozyskanych zewnętrznych środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie zadania kształtuje się na poziomie 85%. Pozostałą część – 15 % stanowić będzie wkład własny ze środków budżetu naszej gminy.

W roku 2018 również zamierzamy wystąpić o dofinansowanie takiego zadania, dlatego też zapraszamy wszystkie osoby, które planują w najbliższym czasie zdemontować pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowych (eternit), do złożenia „wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest”. Więcej informacji uzyskacie Państwo w tut. urzędzie w pok. nr 5 lub pod nr tel. 48/668 64 58 w. 105 lub 48/668 64 94 w. 105.

Przeczytano: 664 razy.| Wydrukuj|Do góry