Aktualności

31 marca 2017 14:38 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Z A P R O S Z E N I E

Pniewy, dnia 31.03.2017 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

10 kwietnia  2017 r. o godz. 1500 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski i interpelacje.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1. uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.

3.2.  Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2017.

3.3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.

3.4. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy.

3.5. przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok dla Gminy Pniewy.

3.6. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Pniewy”.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.

6. Spotkanie Wielkanocne.

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 477 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry