Aktualności

07 lutego 2017 10:22 | Aktualności

Informacja

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/    zamieszczony jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Aktualizacja jest związana ze zmianakryterium dochodowego od dnia 01 stycznia 2017r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028zł dla osoby w rodzinie.

Przeczytano: 561 razy.| Wydrukuj|Do góry