Aktualności

02 lutego 2017 11:59 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Z A P R O S Z E N I E

Pniewy, dnia 02.02.2017 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

10 lutego  2017 r. /piątek/ o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1.  Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2017.

5.2. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
5.3. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

5.4. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

 

Przeczytano: 550 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry