Aktualności

20 stycznia 2017 09:49 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

OBWIESZCZENIE

Pniewy, dnia 19.01.2017 r.

R.Oś.602.3.2016

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pniewy do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Pniewach oraz na stronie internetowej: www.bip.pniewy.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Pniewach, Pniewy 2, kod pocztowy: 05-652, ustnie do protokołu w siedzibie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: pniewy@pniewy.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pniewy.

 

 

Wójt

/-/Wiesław Nasiłowski

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pniewy;
  2. stronie internetowej: www.bip.pniewy.pl;
  3. a/a;

Przeczytano: 618 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry