Aktualności

05 stycznia 2017 14:48 | Aktualności

PODSUMOWANIE ROKU 2016 - PLANY NA ROK 2017

 

Właśnie minął kolejny rok, przed nami zupełnie Nowy . Jest to dobry czas na podsumowanie działalności Urzędu Gminy i przedstawienie planów na przyszłość .

Jednym z większych sukcesów Gminy Pniewy w 2016r. było doposażenie naszych Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt przeciwpożarowy oraz kupno samochodów bojowych.  Zakupione zostały samochody dla OSP Przęsławice Jelcz 005 , OSP Konie  Jelcz 010R i OSP Wilczoruda Mercedes Benz 1120 AF. Wszystkie auta sfinansowane były ze środków OSP i budżetu Gminy. Wójt i Rada Gminy bardzo dużą uwagę przywiązują do bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W ubiegłym roku także bardzo dużo środków finansowych z budżetu Gminy przeznaczono na remonty i budowę dróg gminnych, sukcesywnie rozbudowywana jest sieć oświetlenia ulicznego.
Również w 2016 roku przeprowadziliśmy remonty dróg Jeziora Nowina – Osieczek na długości 1323 mb, kładąc nawierzchnię asfaltową, natomiast na drogach: Daszew w kierunku Ciechlina na dł. 943 mb, w Kruszewie na dł. 1008 mb, Kornelówka – Natalin do wsi Petrykozy na dł. 2250 mb wykonano nawierzchnie emulsyjno-grysowe na podbudowie. W Michrowie w stronę Kruszewka na dł. 900 mb  także położono nawierzchnię emulsyjno – grysową na podbudowie.  Na drodze Michrów – Stefów w kierunku Bystrzanowa wykonano taką samą technologią nawierzchnię na dł. 1350 mb.  Zakupiono kruszywo kamienne – docelowo 5280 ton, co pozwoliło na utwardzenie ok. 7 km dróg. Udzielono dotacji Gminie Żabia Wola na wykonanie drogi Petrykozy-Natalin.
Ponadto w ubiegłym roku wykonaliśmy prace przy odwodnieniu budynku Urzędu Gminy. Wiemy, że rozwiąże to problem ciągłego podsiąkania wód do budynku.

Duże środki finansowe przeznaczono z budżetu gminy dla SPZOZ Pniewy na zakup aparatu USG oraz na zakup i montaż windy dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Wspominamy tylko o większych inwestycjach zrobionych przez Gminę Pniewy a o innych inwestycjach przeprowadzonych można się dowiedzieć ze strony internetowej www.pniewy.pl.

W tym roku mamy również dużo zadań przed sobą. Planujemy z funduszu sołeckiego zakup przepustów, tłucznia i innych materiałów do remontów dróg gminnych. Zaplanowano do wykonania modernizacji dróg gminnych – w miejscowościach Wola Grabska – Czekaj, w Pniewach, drogi gminnej nr 54 w Ginetówce, w Przęsławicach, Michrów, drogi gminnej nr 33 w Jurkach, drogi nr 77 w Kruszewie, w Witalówce, na drodze Jeziora Nowina – Jeziora (Śreniawa), w Koceranach, na drodze w Michrowie (nad lasem), w Osieczku (Kolonia Osieczek), na drodze nr 181 i 135/1 w Załężu Dużym, w Wiatrowcu – Ciechlin, na drodze w Woli Pniewskiej – Kruszew – Jurki, na drodze Huta Jeżewska – Natalin.

Drogi powiatowe będą w ramach porozumienia z powiatem modernizowane, planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 1601 W Pniewy – Michrów – Rembertów na odcinku od Michrówka do Michrowa.

W naszej gminie Punkty Przedszkolne prowadzone są przez Stowarzyszenie Górna Jeziorka, którego prezesem jest Pan Apoloniusz Stawicki. Cztery Punkty Przedszkolne pracują przy każdej szkole podstawowej w godzinach uzgodnionych z rodzicami.  Dzięki zwiększonej dotacji Gminy od 02. 01. 2017r. Niepubliczne Punkty Przedszkolne pracują 8 godzin dziennie. Pierwsze 5 godzin zajęć jest bezpłatnych, następne 3 godziny płatne 1zł/h pobytu dziecka w przedszkolu. Zajęcia dodatkowe:  logopedyczne /indywidualne dla potrzebujących dzieci/, język angielski – 2 razy w tygodniu, warsztaty artystyczno- przyrodnicze – 2 razy w miesiącu,  zajęcia korygujące podstawowe wady postawy – co tydzień, zajęcia muzyczne / bębny afrykańskie/  - raz w miesiącu, czytanie bajek  - raz w miesiącu.

Zima daje na się we znaki. W teren wyjechał nasz sprzęt do odśnieżania. Pracują koparka i równiarka oraz Man z zamontowanym pługiem. Na chwilę obecną praktycznie większość naszych dróg gminnych jest już przejezdna a wszystkie zgłaszane drogi są na bieżąco udrażniane.

 

Przeczytano: 809 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: