Urząd Gminy w Pniewy
http://pniewy.pl

22 listopada 2017 13:10 | Aktualności

Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczenia subwencji wyrównawczej na 2018 r.

imageg.jpg