Aktualności

28 lipca 2017 10:01 | Aktualności

W Pałacu u Prezydenta

Niesamowitą przygodę przeżyła grupa uczniów z PSP w Ciechlinie i PSP w Kruszewie 17 lipca 2017 roku. Dzięki uprzejmości pani Zofii Rokosz i za jej pośrednictwem, zostały zaproszone na wizytę do Pałacu Prezydenckiego. Działo się to w tym czasie, kiedy w Pałacu przebywała para książęca...

czytaj więcej »

27 lipca 2017 11:12 | Aktualności

Zaproszenie

Pniewy, dnia 27.07.2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie...

czytaj więcej »

26 lipca 2017 14:11 | Aktualności

INFORMACJA

Druki na świadczenia wychowawcze i rodzinne są do pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju Dział Świadczeń wychowawczych i Rodzinnych w poniedziałki w godzinach 10.00 - 18.00 i wtorki-piątki w godzinach 7.30 - 15.30.

czytaj więcej »

25 lipca 2017 12:22 | Aktualności

Urząd Gminy Pniewy przypomina przedsiębiorcom, że 31lipca 2017 roku mija termin wnoszenia opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin w pierwszym półroczu 2017 roku.

Urząd Gminy Pniewy przypomina przedsiębiorcom, że 31 lipca mija termin wnoszenia opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin w pierwszym półroczu 2017 roku. Opłaty eksploatacyjne wnoszone są co pół roku. Przedsiębiorcy posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny w terminie do...

czytaj więcej »

19 lipca 2017 13:31 | Aktualności

Informacja

czytaj więcej »

18 lipca 2017 12:13 | Aktualności

Zaproszenie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu fiszek projektowych w ramach projektów grantowych , które zostanie przeprowadzone przez LGD „Wszyscy Razem” w związku z planowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji...

czytaj więcej »

18 lipca 2017 09:24 | Aktualności

Europejski Konkurs Kosmiczny

Europejski Konkurs Kosmiczny Excellent work from 338 Junior and 190 Senior Polish Skywalkers. Their artistic and inspirational pictures for space in combination with their enthusiasm created works that are really admirable! In Poland the 2017 national winner in the Juniors’ category, is Blanka...

czytaj więcej »