Aktualności

08 sierpnia 2017 11:57 | Aktualności

WARSZAWSKA PIELGRZYMKA PIESZA NA JASNĄ GÓRĘ W NASZEJ GMINIE.

Już po raz trzysta szósty 6 sierpnia 2017 r. z Warszawy na Jasną Górę wyruszyła Warszawska Pielgrzymka Piesza, która od 1711 roku wyrusza jako wyraz podzięki po ustąpieniu epidemii dżumy. 7 sierpnia pielgrzymi dotarli do Gminy Pniewy. Strudzeni pielgrzymi po Mszach Świętych...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2017 14:16 | Aktualności

Aktualne informacje

Gmina Pniewy konsekwentnie realizuje swoje zadania inwestycyjne. Położono 1803 mb nawierzchni emulsyjno-grysowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych Jurki – Kruszew – Wola Pniewska. Inwestycja powyższa już została ukończona. Zakończono także modernizację nawierzchni emulsyjno...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2017 07:44 | Aktualności

Zaktualizowany harmonogram zaplanowanych do uruchomienia do końca 2018 r. naborów wniosków z PROW 2014 - 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram planowanych do uruchomienia do końca 2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Jeszcze w lipcu przewidziane jest ogłoszenie terminu naboru wniosków o przyznanie "Wsparcia dla szkolenia doradców", a w...

czytaj więcej »

28 lipca 2017 13:37 | Aktualności

Stypendium szkolne 2017/2018

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Pniewy w pok. nr 11. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego...

czytaj więcej »

28 lipca 2017 10:01 | Aktualności

W Pałacu u Prezydenta

Niesamowitą przygodę przeżyła grupa uczniów z PSP w Ciechlinie i PSP w Kruszewie 17 lipca 2017 roku. Dzięki uprzejmości pani Zofii Rokosz i za jej pośrednictwem, zostały zaproszone na wizytę do Pałacu Prezydenckiego. Działo się to w tym czasie, kiedy w Pałacu przebywała para książęca...

czytaj więcej »

27 lipca 2017 11:12 | Aktualności

Zaproszenie

Pniewy, dnia 27.07.2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie...

czytaj więcej »

26 lipca 2017 14:11 | Aktualności

INFORMACJA

Druki na świadczenia wychowawcze i rodzinne są do pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju Dział Świadczeń wychowawczych i Rodzinnych w poniedziałki w godzinach 10.00 - 18.00 i wtorki-piątki w godzinach 7.30 - 15.30.

czytaj więcej »