Aktualności

18 kwietnia 2018 12:39 | Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu

W dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 1700 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu. Temat posiedzenia: Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy.

czytaj więcej »

18 kwietnia 2018 12:35 | Aktualności

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu.

Pniewy, dnia 18.04.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie...

czytaj więcej »

10 kwietnia 2018 14:45 | Aktualności

UWAGA NA TERENIE GMINY PNIEWY DOSZŁO DO PRÓB WYŁUDZENIA NA TZW. "POLICJANTA"

Do kilku starszych osób z terenu Gminy Pniewy zadzwonił ktoś z informacją, że SYN/CÓRKA lub WNUCZEK/WNUCZKA MIELI WYPADEK I POTRZEBNE SĄ NATYCHMIAST PIENIĄDZE!!! - dzwoniący powołują się na konkretne osoby (podają imiona i miejsce zamieszkania)! Prosimy uprzedzić swoich rodziców/dziadków...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2018 15:03 | Aktualności

Strona na Facebook'u

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony Urzędu Gminy Pniewy na Facebook'u.

czytaj więcej »

05 kwietnia 2018 09:26 | Aktualności

Pieniądze z podatku dochodowego do budżetu gminy!

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych trafiają w blisko 40 proc. do budżetu tej gminy, w której jesteśmy zameldowani lub wskażemy jako miejsce zamieszkania. Liczba osób zamieszkujących, ale nie zameldowanych na terenie naszej gminy szacowana jest na kilkaset osób....

czytaj więcej »

05 kwietnia 2018 08:06 | Aktualności

Przedłużony termin składania deklarcji w sprawie dotacji na wymianę kotłów grzewczych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach działania 4.3 Redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, informujemy, że deklaracje uczestnictwa w w/w progamie można składać do dnia 13 kwietnia 2018r, w Urzędzie Gminy Pniewy pok. nr 7.

czytaj więcej »