Aktualności

23 lutego 2017 09:41 | Aktualności

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - nabór wniosków rozpoczyna się już w marcu

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia...

czytaj więcej »

22 lutego 2017 09:18 | Aktualności

Ogłoszenie w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

UWAGA !!!!! W dniu 03 lutego 2017 r. na naszej stronie internetowej zamieściliśmy informację „Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa...

czytaj więcej »

21 lutego 2017 11:07 | Aktualności

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego dla dorosłych

Urząd Gminy Pniewy informuje o naborze na bezpłatne zajęcia języka angielskiego i niemieckiego dla mieszkańców Gminy Pniewy (osoby dorosłe). Wszyscy beneficjenci muszą mieć powyżej 25 roku życia, maksymalne wykształcenie średnie. Informujemy, że nabór wkrótce się...

czytaj więcej »

21 lutego 2017 09:01 | Aktualności

Informacja w sprawie prac nad projektem ustawy dot. linii 400kV

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że Sejm RP rozpoczął prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Przedstawicielem wnioskodawcy jest poseł Marek Suski. Projekt ustawy rozszerza wykaz strategicznych...

czytaj więcej »

20 lutego 2017 15:04 | Aktualności

ZAPROSZENIE

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowywaniu wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, które zostanie przeprowadzone przez LGD "Wszyscy Razem" w związku z realizowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

czytaj więcej »

20 lutego 2017 13:05 | Aktualności

Informacja w/s uregulowania stanu prawnego gruntów należących do wsi Kolonia Jurki

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów należących do Wspólnoty wsi Kolonia Jurki zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz. U.2015 poz. 1276/ Starosta Grójecki przesyła informację...

czytaj więcej »

15 lutego 2017 10:34 | Aktualności

Wykaz telefonów do Urzędu Gminy

Informujemy, że z powodu awarii centrali telefonicznej w razie problemów z połączeniem, proszę dzwonić na numer 48 668 64 94 lub 48 668 64 58 lub 48 668 64 29

czytaj więcej »

15 lutego 2017 08:28 | Aktualności

Jubileusz 100-tnych urodzin mieszkanki Gminy Pniewy

W dniu 04 lutego 2017 r. swoje setne urodziny obchodziła Pani Marianna Nizińska- mieszkanka wsi Jeziora–Nowina. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w intencji Jubilatki w Kościele Parafialnym w Jeziórce. We Mszy uczestniczyła rodzina oraz zaproszeni goście....

czytaj więcej »

13 lutego 2017 16:54 | Aktualności

Uchwała Nr XXII.104.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXII.104.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów do nowego ustroju szkolnego. Treść uchwały w załączniku.

czytaj więcej »

13 lutego 2017 12:14 | Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W załączeniu treść ogłoszenia oraz wzór oferty.

czytaj więcej »