Aktualności

06 marca 2017 11:47 | Aktualności

Mazowsze lokalnie - konkursy FIO

FIO- Mazowsze Lokalnie to jeden z najpopularniejszych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych na terenie naszego województwa. W poprzednich edycjach skorzystało z niego wiele organizacji i grup nieformalnych z obszaru LGD Wszyscy Razem. Zachęcamy do udziału...

czytaj więcej »

03 marca 2017 12:59 | Aktualności

Informacja dla osób zatrudniających cudzoziemców

W związku z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , znak DRP.XI.073.7.2017.MK z dnia 08. 02. 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu poniżej udostępnia scan w/w pisma dotyczącego podstaw zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy. Mając powyższe na względzie...

czytaj więcej »

03 marca 2017 09:19 | Aktualności

Bezpłatny kurs języka angielskiego i niemieckiego

Gmina Pniewy informuje, że w niedługim czasie kończy zapisy na darmowy kurs języka angielskiego i niemieckiego. Wszelkie informacje w Urzędzie Gminy Pniewy w pokoju 15 u Pani Anny Kempińskiej lub pod nr tel 48 668 64 24 w.108. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy ale nie tylko !!!

czytaj więcej »

28 lutego 2017 12:47 | Aktualności

Sejm uchwalił w piątek nowelizację specustawy przesyłowej. Na liście inwestycji w sieci energetyczne najwyższych napięć znalazło się pięć kolejnych, które będą poddane jej rygorom. Ma to zapewnić dostawy prądu m.in. do aglomeracji warszawskiej i krakowskiej.

Na stronie Portalu Gospodarczego ukazała się wiadomość o uchwaleniu w piątek nowelizacji specustawy przesyłowej (dot. linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew). Po kliknięciu na link nastąpi przeniesienie do oryginalnego artykułu. http://energetyka.wnp.pl/poslowie-uchwalili-nowelizacje-specustawy-przesylowej,292828_1_0_0.html...

czytaj więcej »

28 lutego 2017 12:13 | Aktualności

V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego - Tarczyn 2017

V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego to wielkie przedsięwzięcie realizowane przez LGD Perły Mazowsza, w którym Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” miała przyjemność uczestniczyć. W imprezie uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele Lokalnych Grup...

czytaj więcej »

28 lutego 2017 07:56 | Aktualności

Od 30 marca szansa na pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie...

czytaj więcej »

27 lutego 2017 12:01 | Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr: 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w...

czytaj więcej »

27 lutego 2017 10:44 | Aktualności

Informacja o ocenie wniosków

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” ustaliła listę wnioskodawców o dotacje na rozwój infrastruktury. Rada Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” na posiedzeniu w dniu 20 lutego b.r. pozytywnie oceniła wnioski z przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępności...

czytaj więcej »

24 lutego 2017 10:50 | Aktualności

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

Bezpłatny kurs komputerowy Urząd Gminy Pniewy informuje o naborze na bezpłatny kurs komputerowy dla mieszkańców Gminy Pniewy (osoby dorosłe). Wszyscy beneficjenci muszą mieć powyżej 25 roku życia, maksymalne wykształcenie średnie. Informujemy, że planujemy uruchomić zajęcia...

czytaj więcej »

24 lutego 2017 08:54 | Aktualności

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Radomiu ZAPROSZENIE Szkolenie: Sala OSP Ciechlin 16 MARZEC 2017 godz. 13:30 1.Płatności bezpośrednie 2. PROW 2014-2020-Restrukturyzacja małych gospodarstw 3.Nowości z technologii produkcji sadowniczej ...

czytaj więcej »