Inwestycje-remonty 2011-2014

 

Warto inwestować- zestawienie inwestycji 2011-2014


 

W związku z kończącą się kadencją władz samorządowych zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem inwestycji i remontów, które udało się zrealizować na przestrzeni ostatnich lat:

 

 

Inwestycje, remonty, inne

 

Miejscowość

Koszt ogólny

Środki z budżetu gminy

Środki zewnętrzne

Środki od mieszkańców gminy

Rok

Opracowanie instrukcji gospodarowania wodą.

Osieczek

7 500,00

7 500,00

-

-

2011

Zakup koparko-ładowarki

Na terenie Gminy Pniewy

150 000,00

150 000,00

-

-

2011

Zakup samochodu ciężarowego

Na terenie Gminy Pniewy

40 000,00

40 000,00

-

-

2011

Modernizacja dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi przy realizacji zadań

Pniewy, Wola Pniewska, Załęże Duże, Michrów Stefów, Michrówek

 

450000,00

-

30 000,00

 

2011

Położenie emulsji asfaltowej z podbudową na drodze Budki Petrykowskie – Huta Jeżewska

Budki Petrykowskie, Huta Jeżewska

100 000,00

100 000,00

-

-

2011

Położenie emulsji asfaltowej z podbudową na drodze Załęże Duże – Kornelówka

Załęże Duże,

Kornelówka

100 000,00

100 000,00

-

-

2011

Położenie emulsji asfaltowej z podbudową na drodze Dąbrówka - Daszew

Dąbrówka, Daszew

144 719,00

144 719,00

48 221,00

-

2011

Położenie emulsji asfaltowej z podbudową na drodze Jeziora (Średniawa) – Jeziora Nowina

Jeziora

100 000,00

100 000,00

-

-

2011

Położenie emulsji asfaltowej z podbudową na drodze Kruszew – Wola Pniewska

Kruszew, Wola Pniewska

294 352,37

259 352,37

-

35 000,00

2011

Utwardzenie kostką brukową placu przy Domu Ludowym – Konie (fundusz sołecki)

Konie

9 053,00

9 053,00

-

-

2011

Położenie kostki na placu wiejskim – Kruszew (fundusz sołecki

Kruszew

9 699,00

9 699,00

-

-

2011

Adaptacja budynku po byłej szkole na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców – Wilczoruda Parcela

Wilczoruda Parcela

109 787,00

57419,00

52 368,00

-

2011

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Pniewy

80 083,00

80 083,00

-

-

2011

 

 

 

 

 

Budowa boiska sportowego w Załężu Dużym

 

 

Załęże Duże

65 148,00

65 148,00

-

-

2011

Modernizacja SP ZOZ

Pniewy

60 000,00

60 000,00

-

-

2011

Budowa sieci internetowej

Cała Gmina

2 036 009,60

344 501,15

1 691 508,16

 

 

Realizacja projektu ”Dbając o edukację dzieci – dbamy o przyszłość regionu. Projekt realizowany we wszystkich szkołach na terenie gminy Pniewy  (POKL)                          

Cała Gmina

429.811,13

-

429.811,13

-

2011

 Realizacja projektów „Dajmy szanse dzieciom” realizowanego w przedszkolach w Ciechlinie, Jeziorze, Karolewie i Kruszewie (POKL).

 

Cała Gmina

141.983,88

-

141.983,88

-

2011

Realizacja projektu „Integrujmy się ucząc angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie (POKL)

Kruszew

23.724,95

-

23.724,95

-

2011

notebooki dla radnych                                                                                       

Cała Gmina

17.234,88

17.234,88

-

-

2011

remont drogi w miejscowości Osieczek

Osieczek

5.324,69

5.324,69

-

-

2011

bieżące remonty dróg gminnych

Cała Gmina

64.148,29

64.148,29

-

-

2011

remont cząstkowy dróg utwardzonych

Cała Gmina

33.404,00

33.404,00

-

-

2011

Zakup znaków

drogowych

Cała Gmina

21 185,32

21 185,32

-

-

2011

Zakup przepustów

Cała Gmina

13.031,59

13.031,59

-

-

2011

Wydatki z funduszu sołeckiego

Cała Gmina

181.060,87

181.060,87

-

-

2011

Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze przez wieś Pniewy

 

Pniewy

51 597,00

51 597,00

-

-

2012

Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Aleksandrów-Wólka Załęska

Aleksandrów,

Wólka Załęska

96 054,64

96 054,64

-

-

2012

Położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Budki Petrykowskie-Huta Jeżewska

Budki Petrykowskie,Huta Jeżewska

174 424,80

174 424,80

-

-

2012

Położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Dąbrówka-Daszew

Dąbrówka, Daszew

102 223,49

102 223,49

-

-

2012

Położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Załęże Duże-Kornelówka

Załęże Duże,

Kornelówka

222 208,00

177 208,00

45 000,00

-

2012

Położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Cychry-Lutkówka

Cychry

183 906,03

183 906,03

-

-

2012

Utwardzenie kostką brukową placu przy Domu Ludowym w Koniu

Konie

9 811,00

9 811,00

-

-

2012

Kształtowanie przestrzeni publicznej w Michrowie przy budynku po byłym przedszkolu

Michrów

65 327,00

40 327,00

25 000

-

2012

Modernizacja dachu na Domu Nauczyciela w Jeziorze

Jeziora

76 827,78

76 827,78

-

-

2012

Zakup motopompy dla OSP w Przęsławicach

Przęsławice

5 805,60

3005,60

2800

-

2012

Modernizacja budynku OSP w Ciechlinie

Ciechlin

58 438,34

17 197,93

41 240,41

 

2012

Realizacja projektu „Edukacja  łącznikiem pokoleń w Gminie Pniewy” (POKL).

 

Cała Gmina

22.942,69

-

22.942,69

 

2012

Realizacja projektu z Programu Kapitał Ludzki, nazwa projektu: „ Podnosimy kwalifikacje – nie zaskoczy nas nic”

Cała Gmina

49.578,00

-

49.578,00

-

2012

Stacjonarny zestaw urządzeń rejestrujących naruszenie przepisów ruchu drogowego z wyposażeniem niezbędnym do instalacji i eksploatacji

Pniewy

539 970,00

539 970,00

-

-

2012

Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej

Pniewy

58 399,00

58 399,00

-

-

2012

Zakup samochodu bojowego dla OSP Konie

Konie

195 000,00

195 000,00

-

-

2012

Modernizacja sali gimnastycznej w PSP w Jeziorze

Jeziora

51 300,43

51 300,43

-

-

2012

Budowa boiska w Załężu Dużym

Załęże Duże

2 557,50

2 557,50

-

-

2012

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu” (na podstawie umowy pomiędzy województwem mazowieckim a Urzędem Gminy Pniewy, jako wkład własny gminy)

Cała Gmina

5 764,18

5 764,18

-

-

2012

Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (na podstawie umowy pomiędzy województwem mazowieckim a Urzędem Gminy Pniewy, jako wkład własny gminy)

Cała Gmina

3 777,09

3 777,09

-

-

2012

Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Cała Gmina

113 945,36

113 945,36

-

-

2012

 

Remont cząstkowy dróg utwardzonych

Cała Gmina

54.194,80

54.194,80

-

-

2012

Bieżące remonty dróg gminnych

 

Cała Gmina

71.707,25

71.707,25.

-

-

2012

Wykonanie znaków drogowych

Cała Gmina

6.851,37

6.851,37

-

-

2012

Przepusty

Cała Gmina

9.088,57

9.088,57

-

-

2012

Wydatki z funduszu sołeckiego

Cała Gmina

214.892,51

214.892,51

-

-

2012

 

Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Wola Pniewska - Kruszew

Wola Pniewska

115 000,00

80 000,00

35 000

-

2013

Powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na drodze w miejscowości Pniewy

Pniewy

24 853,28

24 853,28

-

-

2013

Zakup traktoro-kosiarki dla sołectwa Teodorówka

Teodorówka

7 290,00

7 290,00

-

-

2013

Odwodnienie oraz dokumentacja projektowa Domu Nauczyciela w Karolewie

 

Karolew

12 876,66

12 876,66

-

-

2013

Modernizacja budynku tzw. „Agronomówka” (wymiana pokrycia dachu)

Pniewy

14 884,34

14 884,34

-

-

2013

Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela

Kruszew

147 951,84

147 951,84

-

-

2013

Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład Gminy)

Cała Gmina

6.792,86

6.792,86

-

-

2013

Zakup samochodu ciężarowego  wywrotki

Cała Gmina

172 200,00

172 200,00

-

-

2013

Modernizacja dachu na budynku, w którym mieści się Straż Gminna

Pniewy

22 911,12

22 911,12

-

-

2013

Modernizacja budynku OSP w Ciechlinie

Ciechlin

11 343,64

11 343,64

-

-

2013

Budowa boiska sportowego w Załężu Dużym

Załęże Duże

1 230,00

1 230,00

-

-

2013

Przepusty

Cała Gmina

6.420,00

6.420,00

-

-

2013

Bieżące remonty dróg gminnych

Cała Gmina

34.042,39

34.042,39

-

-

2013

Remont cząstkowy dróg utwardzonych

Cała Gmina

131.196,34

131.196,34

-

-

2013

wydatki z funduszu sołeckiego

Cała Gmina

246.664,34

246.664,34

-

-

2013

Realizacja projektu „Indywidualizacja z Gminą Pniewy” (POKL).

 

 

Cała Gmina

114.940,00

-

114.940,00

-

2013

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego  i gospodarki opartej na wiedzy stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład gminy

Cała Gmina

4 742,25

4 742,25

-

-

2014

Modernizacja dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi przy realizacji zadań

- droga Jeziora- Dąbrówka,

- droga Konie - Wilczoruda

Jeziórka, Dąbrówka, Wilczoruda

-

290 000,00

-

-

2014

Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze Rosołów – Osieczek

Osieczek, Rosołów

104 307,00

104 307,00

-

-

2014

Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w Koceranach do granicy gminy

Kocerany

134 042,00

134 042,00

-

-

2014

Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze Aleksandrów

Aleksandrów

74 548,00

24 548,00

50 000,00

-

2014

Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze Cychry

Cychry

69 346,00

69 346,00

-

-

2014

Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze od Dąbrówki do Daszewa

Daszew

131 911,00

96 911,00

-

35 000,00

2014

Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Karolew

Karolew

101 934,00

101 934,00

-

-

2014

Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Kolonia Jurki

Kolonia Jurki

71 661,00

71 661,00

-

-

2014

Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze Wilczoruda

Wilczoruda

65 391,00

65 391,00

-

-

2014

Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze Wólka Załęska

Wólka Załęska

45 228,00

45 228,00

-

-

2014

Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze Załęże Duże

Załęże Duże

61 768,00

61 768,00

-

-

2014

Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze Wola Pniewska – Kruszew

Wola Pniewska

96 268,00

96 268,00

-

-

2014

Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy oraz Straży Gminnej

Pniewy

135 000,00

135 000,00

-

-

2014

Pług śnieżny do koparko-ładowarki Waryński

Cała Gmina

6 150,00

6 150,00

-

-

2014

Budowa boiska w Załężu Dużym

Załęże Duże

244 000,00

89 094,00

154 906,00

 

2014

Realizacja projektu systemowego POKL 9.1.1 pt. „Gmina Pniewy rozwija usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym Zakup kserokopiarki, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ICT, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla PSP w Ciechlinie, Karolewie Kruszewie, Jeziorze

Place zabaw w PSP Karolew i Kruszew

Karolew, Kruszew, Jeziora, Ciechlin

303 106,40

-

303 106,40

-

2014

Termoizolacja budynku szkoły w Jeziorze

Jeziora

31 150

10 000

21 150

-

 

Remont elewacji budynku szkoły w Kruszewie

Kruszew

10000

4000

6000

 

 

Razem

-

9 535 922,10

6 903 862,30

3 259 280,56

100 000

-

 

  

INWESTYCJE, REMONTY I INNE

MIEJSCOWOŚĆ

KOSZT OGÓLNY

ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

ŚRODKI OD MIESZKAŃCÓW GMINY

ROK WYKONANIA

Wykonanie modernizacji instalacji c.o. polegającej na wymianie kotła centralnego ogrzewania w SP ZOZ Pniewy

Pniewy

48 492 zł

48 492 zł

-

-

2007

Zmodernizowanie dróg gminnych. Położono nawierzchnię emulsyjno-grysową

Michrówek, Jeziora-Nowina, Przęsławice,

198 693 zł

198 693 zł

-

-

2007

Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych

Ciechlin, Załęże Duże, Witalówka, Przęsławice, Kolonia Jurki, Michrów-Stefów, Michrówek, Czekaj, Wola Grabska, Dąbrówka, Michrów, Kocerany, Karolew, Huta Jeżewska, Daszew, Jeziórka

328 210 zł

328 210 zł

-

-

2007

Przebudowa drogi na odcinku 2 km

Wólka Załęska

200 000 zł

100 000 zł

100 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego

-

2007

Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 9 szt.

Dąbrówka, Tomaszówka, Jeziora

110 634 zł

60 634 zł

50 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego

-

2007

Przebudowa drogi powiatowej

Sadków-Dąbrówka, Rożce-Ciechlin

334 043 zł

195 043 zł

127 000 zł z Powiatu Grójeckiego

12 000 zł

2007

Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Michrów - Świętochów

w granicach miejscowości Michrówek

49 536 zł

49 536 zł

-

-

2007

Modernizacja sieci internetowej w budynku Gminy Pniewy wraz z zakupem nowych komputerów

Pniewy

57 121 zł

57 121 zł

-

-

2007

Remont obróbek blacharskich w Publicznym Gimnazjum w Kruszewie

Kruszew

35 393 zł

35 393 zł

-

-

2007

Zakupiono drzwi zewnętrzne aluminiowe do budynku Urzędu Gminy Pniewy

Pniewy

5 000 zł

5 000 zł

-

-

2007

Prace remontowe w PSP w Ciechlinie

Ciechlin

14 785 zł

14 785 zł

-

-

2007

Prace remontowe w PSP w Kruszewie

Kruszew

7 000 zł

7 000 zł

-

-

2007

Zakupiono na potrzeby SP ZOZ w Pniewach ultrasonograf

Pniewy

60 000 zł

60 000 zł

-

-

2007

Zakupiono specjalistyczny sprzęt do wyposażenia gabinetu ginekologicznego i dermatologicznego w SP ZOZ Pniewy

Pniewy

14 999 zł

14 999 zł

-

-

2007

Zakupiono 3 komputery dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pniewy

11 750 zł

11 750 zł

-

-

2007

Zakupiono działkę z przeznaczeniem na parking przy Domu Ludowym w miejscowości Konie

Konie

14 580 zł

14 580 zł

-

-

2007

 

Przebudowa drogi

Konie-Rosołów

236 884 zł

137 014 zł

99.870 zł z Urzędu Marszałkowskiego

-

2008

Dzierżawa od Polskiej Akademii Nauk nieruchomości o pow.0,3618 ha – dz. nr 264/10 zabudowanej budynkiem po dawnym przedszkolu;  hydroforni z dwiema studniami głębinowymi – dz. nr 214/1 o pow. 0,33 ha

Michrów

-

-

-

-

2008

Prace remontowe w PSP w Ciechlinie

Ciechlin

13 205 zł

13 205 zł

-

-

2008

Prace remontowe w PSP w Jeziorze

Jeziora

17 476 zł

17 476 zł

-

-

2008

Prace remontowe w PSP w Karolewie

Karolew

23 397 zł

23 397 zł

-

-

2008

Prace remontowe w PSP w Kruszewie

Kruszew

35 874 zł

35 874 zł

-

-

2008

Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznym Gimnazjum w Kruszewie – wykonano dokumentacje techniczna i wstawiono okna

Kruszew

48 812 zł

48 812 zł

-

-

2008

Przebudowa drogi

Wilczoruda- Parcela- Cychry

140 417 zł

40 287 zł

100 130 zł z Urzędu Marszałkowskiego

-

2008

Zakup dwóch pomp infuzyjnych do podawania leków do sali intensywnej opieki medycznej i sali pooperacyjnej Oddziału Chirurgii Szpitala Grójeckiego

Powiat Grójecki

5 136 zł

5 136 zł

-

-

2008

Zakup aparatu oddechowego dla OSP Konie

Konie

4 000 zł

4 000 zł

-

-

2008

Dostarczono tłuczeń na wykonanie remontów dróg

cała gmina Pniewy

462 728 zł

462 728 zł

-

-

2008

Budowa przyobiektowej oczyszczalni ścieków przy  PSP Kruszew

 

Kruszew

121 670 zł

21 670 zł.

100 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego

-

2008

Budowa boiska trawiastego

Karolew

22 000 zł

22 000 zł

-

-

2008

Przebudowa drogi

Michrów- Świętochów

299 748 zł

259 748 zł

40 000 zł z FOGR-u

-

2008

Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej na drogach gminnych i wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni emulsyjno grysowej

Karolew, Michrówek, Jeziora-Nowina, Wiatrowiec

246 558 zł

246 558 zł

-

-

2008

Budowa przyobiektowej oczyszczalni

Pniewy

85 680 zł

85 680 zł

-

-

2008

Zakup zestawu komputerowego na wyposażenie stanowiska do obsługi świadczeń z funduszy alimentacyjnych

Pniewy

3 932 zł

-

3 932 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego

-

2008

Remont pomieszczeń na punkt przedszkolny

Jeziora

54 023 zł

54 023 zł

-

-

2008

Przebudowa drogi powiatowej

Jeziora

398 495 zł

198 495 zł

200 000 zł z Powiatu Grójeckiego

 

2008

Otworzenie spalonej części dachu  i zmiana pokrycia dachu na blacho-dachówkę , ocieplenie części pionowych ścian poddasza oraz wymiana okien w całym budynki jak również wymiana instalacji c. o. w budynku po szkole

Wilczoruda-Parcela

263 526 zł

83 616 zł

29 910 zł z Urzędu Marszałkowskiego

150 000 zł od Wojewody Mazowieckiego

-

2008/2009

Powstanie punktu przedszkolnego w Jeziorze  i prowadzenie go na podstawie porozumienia z Stowarzyszeniem Rodziców „TU” zgodnie z projektem „Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola”

Jeziora

45 200 zł

-

Plac zabaw –10 000 zł,

Zestaw komputerowy – 6 000 zł, Wyposażenie–11 000 zł,

Książki i program – 3000 zł,

Materiały higieniczne – 400 zł/ m-c

Wyprawka dla każdego dziecka po 150 zł (2x20 osób),

6 imprez integracyjnych po 800 zł za każdą

-

2009

Powstanie punktu przedszkolnego w Jeziorze  i prowadzenie go na podstawie porozumienia z Stowarzyszeniem Rodziców „TU” zgodnie z projektem „Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola”

Ciechlin

34 300 zł

 

Plac zabaw – 5 000 zł,

Zestaw komputerowy – 3 000 zł,

Wyposażenie–5 500 zł,

Książki i program – 1500 zł,

Materiały higieniczne – 200 zł/ m-c

Wyprawka dla każdego dziecka po 150 zł (14 osób),

6 imprez integracyjnych po 400 zł za każdą

 

2009

Powstanie punktu przedszkolnego w Jeziorze  i prowadzenie go na podstawie porozumienia z Stowarzyszeniem Rodziców „TU” zgodnie z projektem „Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola”

Karolew

34 000 zł

-

Plac zabaw – 5 000 zł,

Zestaw komputerowy – 3 000 zł,

Wyposażenie–5 500 zł,

Książki i program – 1500 zł,

Materiały higieniczne – 200 zł/ m-c

Wyprawka dla każdego dziecka po 150 zł (12 osób),

6 imprez integracyjnych po 400 zł za każdą

-

2009

Powstanie punktu przedszkolnego w Jeziorze  i prowadzenie go na podstawie porozumienia z Stowarzyszeniem Rodziców „TU” zgodnie z projektem „Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola”

Kruszew

34 550 zł

-

Plac zabaw – 5 000 zł,

Zestaw komputerowy – 3 000 zł,

Wyposażenie–5 500 zł,

Książki i program – 1500 zł,

Materiały higieniczne – 200 zł/ m-c

Wyprawka dla każdego dziecka po 150 zł (15 osób),

6 imprez integracyjnych po 400 zł za każdą

-

2009

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Kruszew

498 651 zł

338 651 zł

100.000 zł z Ministerstwa Sportu,

60.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego

-

2009

Przejęcie działek w Jeziorze – Leśnym Osiedlu Śreniawa – dz. nr 229 o pow. 0,19 ha, dz. nr 256 o pow. 0,20 ha, dz. nr 303 o pow. 0,20 ha, dz. nr 333/1 o pow. 0,22 ha, dz. nr 334/1 o pow. 0,21 ha, dz. nr 341/1 o pow. 0,22 ha, dz. nr 353 o pow. 0,23 ha, dz. nr 488/1 o pow. 0,23 ha, dz. nr 490/1 0,21 ha, dz. nr o pow. 0,19 ha

Jeziora

-

-

-

-

2009

Sprzedaż działki nr 191/13 o pow. 0,17 ha w miejscowości Osieczek zabudowanej ruiną po młynie (140400zł)

Osieczek

 

 

 

 

2009

Remont elewacji budynku Urzędu Gminy

Pniewy

20 000 zł

4 000 zł

16 000 zł prace wykonane przez aresztantów

-

2009

Przebudowa drogi

Cychry

396 848 zł

203 848 zł

193 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego

-

2009

Przebudowa drogi

Michrów-Kocerany

149 662 zł

117 662 zł

32 000 zł z FOGR-u

-

2009

Przebudowa drogi

Józefów

80 497 zł

80 497 zł

-

-

2009

Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych

Aleksandrów, Ciechlin, Daszew, Dąbrówka, Jeziórka, jeziora, Kocerany, Kornelówka, Kruszewek, Kolonia Jurki, Michrów, Michrów-Stefów, Natalin, Huta Jeżewska, Przykory, Rosołów, Wiatrowiec, Witalówka, Wola Grabska, Wilczoruda-Parcela, Załęże Duże, Tomaszówka

128 367 zł

128 367 zł

-

-

2009

Przebudowa drogi powiatowej

Pniewy-Michrówek

460 000 zł

200 000 zł

230 000 zł z Powiatu Grójeckiego

30 000 zł od firmy STROPEX

2009

Zakup pompy pływającej dla OSP Wilczoruda

Wilczoruda

4 676 zł

-

4 676 zł z Urzędu Marszałkowskiego

-

2009

Przebudowa drogi powiatowej

Konie-Wilków

339 398 zł

113 438 zł

100 000 zł  od Wojewody Mazowieckiego,            125 960 zł z Powiatu Grójeckiego

-

2009

Przebudowa drogi powiatowej

Wilczoruda-Michrów

148 066 zł

74 033 zł

74 033 zł z Powiatu Grójeckiego

-

2009

Adaptacja budynku po byłym przedszkolu na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców

Michrów

351 420 zł

-

216 030 zł z UE

135 390 zł z budżetu Państwa

-

2010/2011

Szkolenia i kursy dla mieszkańców Gminy Pniewy

Na terenie Gminy Pniewy

605 000 zł

-

605 000 zł z UE

-

2010

Przejęcie działki nr 233/2 o powierzchni 1,7658 ha

Załęże Duże

 

 

-

 

2010

Zakup równiarki drogowej  VOLVO

Na terenie Gminy Pniewy

41 000 zł

41 000 zł

-

-

2010

Doprowadzenie energii elektrycznej do sceny  w miejscowości Osieczek na potrzeby imprez gminnych

Osieczek

6446,31 zł

6446,31 zł

-

-

2010

Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych

Na terenie Gminy Pniewy

186 999,00 zł

186 999,00 w ramach funduszu sołeckiego

-

-

2010

Budowa biologiczno- mechanicznej oczyszczalni ścieków przy PSP

Ciechlin,  Jeziora, Karolew

247 278,33 zł

47 278,33 zł

200 000,00 zł Dofinansowanie z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska-

-

2010

Budowa ciągu pieszo- jezdnego łączącego Urząd Gminy Pniewy z Ośrodkiem ZOZ Pniewy

Pniewy

29 158,00 zł

29 158,00 zł

-

-

2010

Wykonanie przebudowy dróg gminnych

Budki Petrykowskie , Czekaj -Wola Grabska, Kruszewek

240 626,70

240 626,70

-

-

2010

Przejęcie działki w Koceranach (nr 71/8 pow:800m2)

Kocerany

-

-

-

-

2010

RAZEM

 

8 055940 zł

4 702 969,3 zł

3 040 981 zł

42 000 zł