Aktualności

24 lipca 2015 08:14 | Aktualności

Premie dla młodych rolników

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten...

czytaj więcej »

22 lipca 2015 15:13 | Aktualności

Zaproszenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Grójcu W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020 młodym rolnikom Biuro Powiatowe w Grójcu zaprasza na szkolenie Pomoc w rozpoczęciu działalności...

czytaj więcej »

21 lipca 2015 09:14 | Aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wykaz jest w załączniku

czytaj więcej »

20 lipca 2015 14:14 | Aktualności

Urząd Gminy Pniewy przypomina przedsiębiorcom, że 31 lipca mija termin wnoszenia opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin w pierwszym półroczu 2015 roku.

Urząd Gminy Pniewy przypomina przedsiębiorcom, że 31 lipca mija termin wnoszenia opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin w pierwszym półroczu 2015 roku. Opłaty eksploatacyjne wnoszone są co pół roku. Przedsiębiorcy posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny w terminie do...

czytaj więcej »

16 lipca 2015 14:51 | Aktualności

Wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego

24 czerwca 2015 roku uczniowie klas VI z terenu gminy Pniewy udali się na wycieczkę do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego. Była to wspaniała lekcja historii za którą dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach. Uczestnicy wycieczki dostali solidną...

czytaj więcej »

16 lipca 2015 14:07 | Aktualności

Agencja przyjmuje wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie

15 czerwca ruszył nabór wniosków w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Ta oferta pomocy adresowana jest do tych...

czytaj więcej »

16 lipca 2015 13:41 | Aktualności

Nabór wniosków dla osób fizycznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach programu OA-10 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów...

czytaj więcej »

16 lipca 2015 11:23 | Aktualności

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 14 SIERPNIA 2015 R. URZĄD GMINY PNIEWY BĘDZIE NIECZYNNY. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 16 lipca 2015 r. za dzień 15 sierpnia 2015 r. wyznacza się dzień 14 sierpnia 2015 r. jako dzień wolny od pracy.

czytaj więcej »

16 lipca 2015 10:16 | Aktualności

Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013.594 j.t.) i art. 130 § 2 Kodeksu Pracy( Dz.U.2014.1502 j.t.) zarządzam co następuje: § 1 Za dzień 15 sierpnia 2015 roku wyznaczam dzień 14 sierpnia 2015 roku jako dzień...

czytaj więcej »

15 lipca 2015 08:19 | Aktualności

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 20 lipca 2015r. o godz. 16.00.w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Komisji Oświaty Zdrowia i Opieki Społecznej. Tematem posiedzenia będzie: Zapoznanie się ze stanem technicznym budynku...

czytaj więcej »