Aktualności

02 marca 2015 16:45 | Aktualności

Zaproszenie

Urząd Gminy Pniewy serdecznie zaprasza wszystkich chętnych z terenu Gminy Pniewy do zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych (np. śpiew, taniec, recytacja, gra na instrumentach, kabaret, gimnastyka artystyczna, pokazy sztuczek i magii oraz inne talenty) podczas X Nocy Świętojańskiej w...

czytaj więcej »

27 lutego 2015 11:32 | Aktualności

Spis telefonów wewnętrznych w UG Pniewy

Spis telefonów wewnętrznych w UG Pniewy Nr pokoju NAZWA Nr tel. Wew. 1 Sekretariat, Gospodarka komunalna, w tym odpady komunalne, Kadry 101 3 Sekretarz 102 Straż Gminna 48 668 64 21 4 Podatki, 104 7 Gospodarka przestrzenna, Działalność...

czytaj więcej »

13 lutego 2015 15:14 | Aktualności

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!! - III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie

KOMUNIKAT Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”. Jest to już III transza wypłat...

czytaj więcej »

10 lutego 2015 12:36 | Aktualności

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

BGK.6720.02a.2015 Pniewy, dnia 10 lutego 2015 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

czytaj więcej »

04 lutego 2015 15:28 | Aktualności

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z UCHWAŁA 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na 31 maja 2015 roku. UCHWAŁA NR 9/2014 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z...

czytaj więcej »

04 lutego 2015 14:07 | Aktualności

Zaproszenie na seminarium "Obowiązki gospodarstw rolnych w zakresie podatków, zatrudniania pracowników, BHP, uproszczonej rachunkowości"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie "Obowiązki gospodarstw rolnych w zakresie podatków, zatrudniania pracowników, BHP, uproszczonej rachunkowości", które odbędzie się 11 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Pniewy o godzinie 10.00-14.00.

czytaj więcej »

30 stycznia 2015 09:16 | Aktualności

Informacja dot. modernizacji gruntów i budynków na terenie gminy Pniewy,

Informujemy, że w 2013 roku Starostwo Powiatowe w Grójcu przeprowadziło modernizację gruntów i budynków na terenie gminy Pniewy, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dniem 30.04.2014r. poz. 4452. Zmiany gruntów zamieszczone...

czytaj więcej »